1

یک گالری ورودی با ارتفاع سه گانه، یک مسیر عمومی بصری و فیزیکی را در مرکز موزه

News Discuss 
یک گالری ورودی با ارتفاع سه گانه، یک مسیر عمومی بصری و فیزیکی را در مرکز موزه ایجاد می کند، خیابان دولاپدره را به پارک به عقب متصل می کند، و ساختمان را به طور موثری از هر دو طرف، قابل دسترس و پذیرا برای همه می سازد. این خیابان https://virgool.io/@karanmasivan/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%D9%8A%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1-q5ign0scbx5i

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story