1

شش ویژگی جالب صندوق های فروشگاهی

News Discuss 
پول، رسید خرید یا کارت بانکی و سایر پرونده ها در این قسمت نگهداری می شوند. قسمت اصلی صندوق فروشگاهی یک CPU یا کامپیوتر است که نرم افزار صندوق فروشگاهی را اجرا می کند. صفحه نمایش برای نشان دادن مجموع تراکنش ها و مبلغ پرداختی است و برخی دیگر https://amlakesadat.ir/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%81%d8%b1/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story