1

طراحي خانه موزه طبقه همکف شامل کاربری های پذیرش و کنترل بازدیدکنندگان و

News Discuss 
طراحي خانه موزه طبقه همکف شامل کاربری های پذیرش و کنترل بازدیدکنندگان و همچنین اتاق های خدمات می باشد. یک اتاق سمعی و بصری نیز در این طبقه قرار دارد که در آن قطعات بنیادی یافت شده در سال‌های گذشته، مانند نقاشی‌های دیواری استثنایی حفظ شده دو موز و یک https://www.diigo.com/item/note/7gaqn/13dj?k=62ec9245afd99adb8e4aa5da84a7d317

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story