1

هزینه زندگی در استانبول - هزینه اجاره آپارتمان در استانبول - آنتالیااستیت

News Discuss 
بعد از سال ۲۰۰۸ که سیستم بانکی و بازار مسکن ایسلند به دلیل بحران مالی جهان سقوط کردند، اکنون این رشد میتواند نشاندهنده بهبود شرایط اقتصادی این کشور باشد. بانکها و موسسات مالی در این کشور، به همه نوع تقاضای مسکن (مصرفکننده، سرمایهگذار و حتی خارجیها) تسهیلات بلندمدت کمبهره https://fatallisto.com/story10817717/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF-%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story